بامداد این وبلاگ بیشتر به موضوعات فرهنگی (بویژه سینما ) ، ورزشی ( فوتبال) ، سیاسی و مسائل روز می پردازد tag:http://pezeshk2.mihanblog.com 2020-06-02T07:43:45+01:00 mihanblog.com درسهای عاشورا 2011-01-05T22:42:40+01:00 2011-01-05T22:42:40+01:00 tag:http://pezeshk2.mihanblog.com/post/124 محمدرضا جلالی بسم الله الرحمن الرحیمبا سلام و شب به خیرعاشورا یک روز بیشتر نیست ولی به گونه ای طراحی شده است که تا قیامت برای همه انسانها درس باشد لذا این یک روز مملو از درس است .من تا بتوانم مواردی را ذکر می کنم و برای هر کدام مثالی : بسم الله الرحمن الرحیم
با سلام و شب به خیر
عاشورا یک روز بیشتر نیست ولی به گونه ای طراحی شده است که تا قیامت برای همه انسانها درس باشد لذا این یک روز مملو از درس است .من تا بتوانم مواردی را ذکر می کنم و برای هر کدام مثالی :
]]>
هدفمند کردن یارانه ها 2010-12-22T20:14:08+01:00 2010-12-22T20:14:08+01:00 tag:http://pezeshk2.mihanblog.com/post/123 محمدرضا جلالی بسم الله الرحمن الرحیمهمه میدانیم که هدفمند کردن یارانه ها نه یک انتخاب بلکه یک اجبار  برای اقتصاد ایران است ولی حالا که صابونش به تنم خورده است راستش را بخواهید دلمان را زده است به قول قدیمیها مرگ خوب است برای همسایه! آخر با چهار هزار تومان یارانه نان چه کنیم؟؟!!موفق باشید بسم الله الرحمن الرحیم

همه میدانیم که هدفمند کردن یارانه ها نه یک انتخاب بلکه یک اجبار  برای اقتصاد ایران است ولی حالا که صابونش به تنم خورده است راستش را بخواهید دلمان را زده است به قول قدیمیها مرگ خوب است برای همسایه! آخر با چهار هزار تومان یارانه نان چه کنیم؟؟!!

موفق باشید
]]>
عاشورا 2010-12-15T21:57:25+01:00 2010-12-15T21:57:25+01:00 tag:http://pezeshk2.mihanblog.com/post/122 محمدرضا جلالی بسم الله الرحمن الرحیمشب عاشورا نمیتوان جز از عاشورا نوشت. این چشمه همیشه جوشان عشق  و شهامت برای جهانیان و چه کوردلند آنانکه عاشورا را فقط گریه برای اتفاقات صدها سال پیش می بینند. آیا نشنیده اید که کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا . همه میدانیم که روحیه استکبارستیزی و مجاهدت در ملل شیعه مانند ایران ، لبنان ، یمن و ... برجسته تر است و آیا این را نباید مرهون عاشورا و انتظار فرج دانست؟التماس دعا بسم الله الرحمن الرحیم

شب عاشورا نمیتوان جز از عاشورا نوشت. این چشمه همیشه جوشان عشق  و شهامت برای جهانیان و چه کوردلند آنانکه عاشورا را فقط گریه برای اتفاقات صدها سال پیش می بینند. آیا نشنیده اید که کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا . همه میدانیم که روحیه استکبارستیزی و مجاهدت در ملل شیعه مانند ایران ، لبنان ، یمن و ... برجسته تر است و آیا این را نباید مرهون عاشورا و انتظار فرج دانست؟

التماس دعا
]]>
مرجانه دلدار گلچین 2010-12-08T17:45:46+01:00 2010-12-08T17:45:46+01:00 tag:http://pezeshk2.mihanblog.com/post/121 محمدرضا جلالی بسم الله الرحمن الرحیممرجانه دلدار گلچین متولد  ۱۳۴۷ و خواهر منیژه دلدار گلچین و دختر عموی نادیا گلچین (بازیگران سینما) است. آنچه باعث شده است این مقاله را به ایشان اخت دهم بازی زیبایش در سریال خوش نشینها است. . بسم الله الرحمن الرحیم
مرجانه دلدار گلچین متولد  ۱۳۴۷ و خواهر منیژه دلدار گلچین و دختر عموی نادیا گلچین (بازیگران سینما) است. آنچه باعث شده است این مقاله را به ایشان اخت دهم بازی زیبایش در سریال خوش نشینها است.

.


]]>
شهلا جاهد 2010-12-01T20:37:22+01:00 2010-12-01T20:37:22+01:00 tag:http://pezeshk2.mihanblog.com/post/120 محمدرضا جلالی بسم الله الرحمن الرحیمبا سلام و شب به خیرامروز صبح بالاخره سریال قتل خانم سحرخیزان و دادگاهش  تمام شد ، اینقدر از زوایای مختلف میتوان به این موضوع بسم الله الرحمن الرحیم
با سلام و شب به خیر
امروز صبح بالاخره سریال قتل خانم سحرخیزان و دادگاهش  تمام شد ، اینقدر از زوایای مختلف میتوان به این موضوع

]]>
عید غدیر 2010-11-27T00:08:16+01:00 2010-11-27T00:08:16+01:00 tag:http://pezeshk2.mihanblog.com/post/119 محمدرضا جلالی بسم الله الرحمن الرحیمبا سلام و شب به خیرفرا رسیدن عید غدیر  عید الله الاعظم  را به همه گرامیان تبریک می گویم موفق باشید بسم الله الرحمن الرحیم
با سلام و شب به خیر
فرا رسیدن عید غدیر  عید الله الاعظم  را به همه گرامیان تبریک می گویم
موفق باشید
]]>
عید قربان 2010-11-17T20:20:51+01:00 2010-11-17T20:20:51+01:00 tag:http://pezeshk2.mihanblog.com/post/118 محمدرضا جلالی بسم الله الرحمن الرحیمبا سلام و شب به خیرفرا رسیدن عید قربان  را به همه گرامیان تبریک می گویم موفق باشید بسم الله الرحمن الرحیم
با سلام و شب به خیر
فرا رسیدن عید قربان  را به همه گرامیان تبریک می گویم
موفق باشید
]]>
کمی هم فوتبال 2010-11-08T22:20:27+01:00 2010-11-08T22:20:27+01:00 tag:http://pezeshk2.mihanblog.com/post/117 محمدرضا جلالی بسم الله الرحمن الرحیمبا سلام و شب به خیرپیروزی تیم ملی امید بر ترکمنستان را به همه ورزشدوستان تبریک می گویم ، من که از ته دل مشتاق موفقیت شاغلم هستم. از نقش حسینی و رحمتی در این پیروزی نبادی غافل بود. البته تیمهای بعدی مانند ویتنام و  ... زیاد تیم نیستند.موفق باشید بسم الله الرحمن الرحیم
با سلام و شب به خیر
پیروزی تیم ملی امید بر ترکمنستان را به همه ورزشدوستان تبریک می گویم ، من که از ته دل مشتاق موفقیت شاغلم هستم. از نقش حسینی و رحمتی در این پیروزی نبادی غافل بود. البته تیمهای بعدی مانند ویتنام و  ... زیاد تیم نیستند.
موفق باشید
]]>
فیل 2010-10-27T21:24:23+01:00 2010-10-27T21:24:23+01:00 tag:http://pezeshk2.mihanblog.com/post/116 محمدرضا جلالی بسم الله الرحمن الرحیمبا سلام و شب به خیرلطفا از عنوان مقاله تعجب نکنید چون از ترس افتادن در کوزه این نام را انتخاب کردم وگرنه نام مقاله باید بود فیل تر بسم الله الرحمن الرحیم
با سلام و شب به خیر
لطفا از عنوان مقاله تعجب نکنید چون از ترس افتادن در کوزه این نام را انتخاب کردم وگرنه نام مقاله باید بود فیل تر
]]>
استامینوفن 2010-10-13T16:14:47+01:00 2010-10-13T16:14:47+01:00 tag:http://pezeshk2.mihanblog.com/post/115 محمدرضا جلالی بسم الله الرحمن الرحیمبا سلام و  شب به خیرامشب فقط می خواهم چند نکته در تعریف از استامینوفن بنویسم بسم الله الرحمن الرحیم
با سلام و  شب به خیر

امشب فقط می خواهم چند نکته در تعریف از استامینوفن بنویسم
]]>
گازگرفتگی هامستر 2010-09-29T20:29:48+01:00 2010-09-29T20:29:48+01:00 tag:http://pezeshk2.mihanblog.com/post/114 محمدرضا جلالی بسم الله الرحمن الرحیم با سلام و شب به خیربعد از نوشتن مطلب زالودرمانی در درمان آکنه به نظرم آمد که چند مطلب دیگر در مورد بیمارانی که مشکلات جالبی دارند بنویسم بسم الله الرحمن الرحیم
با سلام و شب به خیر
بعد از نوشتن مطلب زالودرمانی در درمان آکنه به نظرم آمد که چند مطلب دیگر در مورد بیمارانی که مشکلات جالبی دارند بنویسم
]]>
زالو درمانی 2 2010-09-14T09:45:04+01:00 2010-09-14T09:45:04+01:00 tag:http://pezeshk2.mihanblog.com/post/113 محمدرضا جلالی بسم الله الرحمن الرحیمبا سلام و عصر به خیرمطلب قبلی من در خصوص بیماری که برای ضایعات آکنه صورتش با زالو درمان شده بود باعث شد تا توضیحاتی در این خصوص بدهم: بسم الله الرحمن الرحیم
با سلام و عصر به خیر
مطلب قبلی من در خصوص بیماری که برای ضایعات آکنه صورتش با زالو درمان شده بود باعث شد تا توضیحاتی در این خصوص بدهم:
]]>
زالو 2010-09-14T06:46:41+01:00 2010-09-14T06:46:41+01:00 tag:http://pezeshk2.mihanblog.com/post/112 محمدرضا جلالی بسم الله الرحمن الرحیمبا سلام و ظهر به خیرمن اصولا در این وبلاگ کمتر به مطالب پزشکی پرداخته ام ولی به دلیل بیماری که دیشب دیدم این مطلب را به زالو و زالودرمانی اختصاص می دهم بسم الله الرحمن الرحیم
با سلام و ظهر به خیر
من اصولا در این وبلاگ کمتر به مطالب پزشکی پرداخته ام ولی به دلیل بیماری که دیشب دیدم این مطلب را به زالو و زالودرمانی اختصاص می دهم
]]>
تاثیر نرم افزارهای مترجم بر فضای وب 2010-09-11T17:24:15+01:00 2010-09-11T17:24:15+01:00 tag:http://pezeshk2.mihanblog.com/post/111 محمدرضا جلالی بسم الله الرحمن الرحیمبا سلام و شب به خیراز مدتها قبل بحث نرم افزارهای ترجمه آن لاین داغ شده‌است به خصوص با google translator. هرچند که توان بسم الله الرحمن الرحیم
با سلام و شب به خیر
از مدتها قبل بحث نرم افزارهای ترجمه آن لاین داغ شده‌است به خصوص با google translator. هرچند که توان
]]>
عید فطر 2010-09-09T07:41:03+01:00 2010-09-09T07:41:03+01:00 tag:http://pezeshk2.mihanblog.com/post/110 محمدرضا جلالی بسم الله الرحمن الرحیمبا سلام و ظهر به خیربالاخره ماه رحمت و مغفرت پایان یافت و عید بندگی فرا رسید. عیر فطر بر همه شما گرامیان مبارک.موفق باشید بسم الله الرحمن الرحیم
با سلام و ظهر به خیر
بالاخره ماه رحمت و مغفرت پایان یافت و عید بندگی فرا رسید. عیر فطر بر همه شما گرامیان مبارک.

موفق باشید
]]>